ไฮป์ คอนโดมิเนียม

โครงการ : ไฮป์ คอนโดมิเนียม
เจ้าของโครงการ : บริษัท ภัทรนันท์ แอสเซ็ท จำกัด 
ประเภท  : ที่พักอาศัย
สถานที่ตั้ง   : สาทร-ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ก่อสร้าง : ระบุในภายหลัง
รายละเอียด  : อาคารชุดจำนวน 5 หลัง สูง 8 ชั้น มีจำนวน 914 ยูนิต พร้อมที่จอดรถ 297 คัน