โรงงานผลิตกระดาษ

โครงการ : โรงงานผลิตกระดาษ
เจ้าของโครงการ : บริษัท วิท แอนด์ วิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ประเภท   : โรงงาน
สถานที่ตั้ง   : สมุทรสาคร
พื้นที่ก่อสร้าง : 1,800 ตารางเมตร
รายละเอียด  :   โครงการประกอบไปด้วยอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พื้นที่ 300 ตารางเมตร และอาคารโรงงาน 1 ชั้น พื้นที่ 1,500 ตารางเมตร