อาคารสำนักงานฟาร์มาฮอฟ

โครงการ : อาคารสำนักงานฟาร์มาฮอฟ
เจ้าของโครงการ : บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
ประเภท  : อาคารสำนักงาน
สถานที่ตั้ง   : เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ก่อสร้าง : ประมาณ 2,000 ตารางเมตร
รายละเอียด  :   อาคารสูง 7 ชั้น