โรงงานผลิตอาหารราชัน

โครงการ : โรงงานผลิตอาหารราชัน
เจ้าของโครงการ : บริษัท หิรัญยตระการพัฒนา จำกัด
ประเภท   : โรงงาน
สถานที่ตั้ง   : นนทบุรี
พื้นที่ก่อสร้าง : 1,500 ตารางเมตร
รายละเอียด  :   โครงการประกอบไปด้วยอาคาร 2 หลัง ได้แก่ อาคารโรงงานพร้อมสำนักงาน และอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น