อาคารสำนักงานซีออยล์

โครงการ : อาคารสำนักงานซีออยล์
เจ้าของโครงการ : บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด
ประเภท   : สำนักงาน
สถานที่ตั้ง   : ชลบุรี
พื้นที่ก่อสร้าง : 700 ตารางเมตร
รายละเอียด  :   โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี