คลังสินค้าชัวร์ ฟิลเตอร์

โครงการ : คลังสินค้าชัวร์ ฟิลเตอร์
เจ้าของโครงการ : บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท   : คลังสินค้าและสำนักงาน
สถานที่ตั้ง   : สมุทรสาคร
พื้นที่ก่อสร้าง : 4,000 ตารางเมตร
รายละเอียด  :   โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร